Aura Deleanu

Partener

Email aura.deleanu@deleanu.ro

Telefon 0723.303.027

Despre Aura Deleanu

Aura are o experiență ca avocat de 15 ani, având un rol esențial în gestionarea cazurilor de recuperare creanțe, insolvență și restructurare. 

Experiența anterioară din cadrul Direcției Generale Juridice a Ministerului Finanțelor Publice a contribuit semnificativ la formarea ca profesionist, activând în domeniul restituirii proprietăților și al litigiilor guvernate de ”Convenția pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state – ICSID”.

  • avocat în cadrul Baroului București începând cu anul 2007
  • practician în insolvență și membru UNPIR începând cu anul 2006
  • membru Turnaround Management Association Romania (www.tma-ro.org) și INSOL Europe (www.insol-europe.org);
  • mediator autorizat în cadrul Consiliului de Mediere București, începând cu anul 2008
  • absolventă a programului de masterat „Dreptul Afacerilor în Context European”

Domenii de drept