Politică de confidențialitate

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor?

Operatorul de date este S.C.A. „Deleanu Vasile – Avocați” pentru website-ul www.deleanu.ro (în continuare denumit Deleanu). Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. de către S.C.A. „Deleanu Vasile – Avocați”, vă rugăm să contactați: office@deleanu.ro

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Prelucrăm, printre altele, următoarele categorii de date:

 • Adresa IP
 • Tip și versiune de browser
 • Informații pe care utilizatorul le furnizează în timpul completării unui formular de contact

Prelucrăm, de asemenea, date de identificare de bază (de exemplu, nume, adresă, informații de contact), informații de facturare (de exemplu, date de facturare, date bancare), date de documentare (de exemplu, date din notificările pe care ni le trimiteți și e-mailuri) și date necesare pentru conformări la cerințele legale.

În ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele dumneavoastră?

Utilizarea site-ului

În timpul funcționării acestui site web, colectăm anumite date („date cu caracter personal”) care se pot referi la persoane fizice sau persoane fizice identificabile, care sunt furnizate direct de utilizatorii acestui site web prin completarea formularelor (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon) sau indirect, vizitând site-ul (de exemplu, adresa IP).

a. Servicii și conținut terțe încorporate

Social Media:

Pentru a informa o audiență largă despre membri echipei Deleanu, folosim butoane de accesare rapidă a conturilor echipei de pe a rețelele de socializare ale diferiților operatori de social media, menționate mai jos.

Responsabilitatea pentru operarea acestor servicii într-un mod care respectă legile privind protecția datelor revine operatorului respectiv. Deleanu este responsabil doar pentru colectarea și transferul de date către operatorul de plugin. Un buton de partajare este o integrare automată a butoanelor, care conțin un eveniment de legătură și clic legat de serviciul respectiv.

Integrarea acestor butoane de partajare are loc pentru LinkedIn. Pentru mai multe informații despre scopul și sfera de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operatorul de social media, precum și despre drepturile și posibilitățile dvs. de a modifica setările privind confidențialitatea, consultați politicile de confidențialitate ale respectivului operator de social media.

Compania LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, („LinkedIn”) operează butonul de socializare de pe site-ul nostru web.

LinkedIn stabilește Cookie-uri pe computer sau pe un alt dispozitiv cu acces la internet care accesează profilul firmei, indiferent dacă dispuneți sau nu de un profil LinkedIn.

Vă rugăm să rețineți că prelucrarea datelor cu caracter personal are loc și în cazul în care faceți clic pe linkurile de mai jos.

b. Analiză web

Google:

Deleanu utilizează o gamă largă de servicii oferite de Google Ireland Limited, Barrow Street. Dublin 4, Irlanda, care prelucrează de asemenea date în numele Deleanu conform art. 28 GDPR. Scopul și domeniul de aplicare sunt descrise în detaliu în cele ce urmează.

Scopul și sfera de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Google și drepturile și posibilitățile dvs. de a modifica setările privind confidențialitatea, consultați politica de confidențialitate a Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

În politica de confidențialitate Google, precum și în a noastră, puteți găsi mai multe informații despre următoarele cookie-uri menționate.

Datele colectate de Google sunt evaluate în numele firmei pentru a analiza modul de utilizare a site-ului nostru web. Potrivit Google, adresa IP (anonimizată) transmisă de browserul dvs. nu este contopită cu alte date Google. O fuziune se poate întâmpla numai în cazul în care adresa IP nu este transmisă într-un mod anonim și sunteți autentificat în contul dvs. Google.

Google Analytics este utilizat pe site-ul firmei pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, precum și pentru a optimiza prezența noastră online. În acest scop, Google utilizează Cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web cum ar fi tipul / versiunea browserului, sistemul de operare, pagina vizitată anterior, adresa IP, ora solicitării serverului sunt de obicei transferate pe un server Google și stocate acolo.

Deleanu utilizează Google reCAPTCHA pentru a evalua securitatea site-ului nostru web, faptul că sunteți un operator uman și nu un robot sau un software spam. Google evaluează acest lucru în funcție de următoarele date: adresa IP a dispozitivului terminal, site-ul web vizitat de dvs., pe care reCAPTCHA este integrat, data și durata vizitei, browser, sistem de operare, setări de limbă, obiectele scriptului Java și contul Google în cazul în care dispuneți de un astfel de cont și sunteți autentificat în același timp când vizitați site-ul nostru web, mișcarea mouse-ului peste câmpul reCAPTCHA. Mai multe informații despre Cookie-urile utilizate pe site-ul nostru web, puteți găsi în Politica noastră privind cookie-urile încorporată în banner-ul nostru Cookie.

Deleanu folosește Google Fonts, deoarece optimizează experiența și economisesc volumul de date. Acest lucru duce la un timp de încărcare mai scurt al site-ului și la o privire consecventă pe toate dispozitivele terminale și browserele comune. Când utilizați Google Fonts, adresa dvs. IP, setările de limbă, rezoluția ecranului și tipul de browser sunt transmise către Google. Nu este complet transparent dacă aceste date sunt de asemenea stocate. În afară de această incertitudine, Google poate evalua popularitatea fonturilor datorită datelor de utilizare colectate. Rezultatele sunt publicate pe paginile de analiză internă Google, de exemplu Google Analytics.

Mai multe informații despre Google Fonts put fi găsite aici: https://developers.google.com/fonts/faq

Cookie-uri

Colectăm informații de la dvs. ca utilizator al site-ului nostru web prin utilizarea cookie-urilor pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur. Aceasta include adresa dvs. IP (anonimizată), tipul browserului, setările de limbă, sistemul de operare, tipul dispozitivului, numele domeniului, gazda domeniului, data și ora. Baza legală pentru aceasta este consimțământul dvs., pe care îl exprimați prin setările corespunzătoare ale browserului sau dispozitivului dvs. pentru a permite cookie-urile sau alegând setările respective din banner-ul nostru Cookie. Acest consimțământ poate fi revocat oricând. Setarea Cookie-urilor este conform art. 6 para 1 lit. f din GDPR și se bazează, de asemenea, pe interesul nostru legitim, în măsura în care este absolut necesar din punct de vedere tehnic pentru a utiliza serviciile oferite la care aveți acces.

Cine primește datele dumneavoastră?

Transferăm datele dumneavoastră doar în mod limitat.

1) Categorii de destinatari

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Deleanu folosește serviciile diferiților contractanți.

Unii dintre ei sunt operatori separați de noi (independenți), alții au calitatea de împuterniciți în legătură cu datele dvs. personale.

Unii contractanți sunt terți care nu intenționează să vă prelucreze datele, dar pot avea acces la acestea pentru îndeplinirea sarcinilor lor sau la interacțiunea cu Deleanu, precum companii de întreținere tehnică, auditori financiari sau legali.

Astfel, datele personale indicate mai sus pot fi, de asemenea, disponibile sau furnizate terților în următoarele situații:

(i) autoritățile publice, auditorii sau instituțiile competente să exercite inspecții asupra activității sau bunurilor firmei, care solicită firmei să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acestuia din urmă de a respecta o cerință legală sau de a proteja drepturile și bunurile companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, cum ar fi instanțele de judecată;

(ii) către terți achizitori, în măsura în care activitatea companiei ar fi transferată (total sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției.

Prin urmare, cu titlu de detalii, precizăm că, pentru atingerea scopurilor menționate mai sus, datele dvs. pot fi partajate cu următoarele tipuri de destinatari:

 • Companii de întreținere tehnică;
 • Auditori și alte tipuri de verificatori;
 • Avocați;
 • Autorități și instanțe;
 • Analiști și operatori de motoare de căutare;
 • Agenții de publicitate și social media;
 • Operator de platforme de socializare;
 • Servicii de analiză web.

2) Transfer de date în țări străine

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer efectuat de companie într-un stat membru al UE sau SEE va respecta cerințele legale stabilite de GDPR. Ca parte a procesării datelor descrise mai sus, poate avea loc transmiterea de date cu caracter personal către destinatarii din țările din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe). Transferăm datele dvs. numai în (i) țări pentru care Comisia Europeană a stabilit că acestea furnizează un nivel adecvat de protecție a datelor sau (ii) în alte cazuri , luăm măsuri pentru a ne asigura că destinatarul respectiv oferă un nivel adecvat de protecție a datelor (în special prin încheierea de clauze contractuale standard de transfer date).

Pentru mai multe detalii despre țările către care datele cu caracter personal sunt supuse transferului în străinătate, vă rugăm să contactați office@deleanu.ro

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este rezonabil necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus și, în plus, în conformitate cu obligațiile legale pentru stocare și documentare, care rezultă, printre altele, din legile relevante sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea cerințelor legale.

În general, datele dvs. vor fi șterse după retragerea consimțământului sau exercitarea validă a altor drepturilor de protecția datelor (cum ar fi opoziția la prelucrare, ștergerea). Prin urmare, prelucrarea este realizată pentru îndeplinirea unui anumit proces și sub condiția ca stocarea datelor să nu fie necesară pentru a îndeplini o obligație legală sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Prelucrarea subsecventă a datelor (pe mai departe) va avea loc numai dacă ați consimțit în mod expres la utilizarea ulterioară a datelor dvs. sau dacă putem în mod legitim prelucra datele pe mai departe în condițiile permise de legislația aplicabilă.

În locul ştergerii datelor dvs., este posibil ca datele să fie anonimizate. În acest caz, orice referință contând în date cu caracter personal va fi înlăturată irevocabil, motiv pentru care obligațiile de ștergere în temeiul legislaţiei privind protecția datelor încetează să se mai aplice. În acest caz, restabilirea legăturii cu datele cu caracter personal nu mai este posibilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor sub vârsta de 18 ani

Toate prelucrările de date cu caracter personal prezentate aici se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum și rezultatele procesării sunt condiționate pentru copiii între 14 și 18 ani de aprobarea părinților / tutorilor și interzise copiilor sub 14 ani, cu excepția cazului în care consimțământul părinților / tutorilor lor a fost obținut. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a preveni, o astfel de prelucrare are loc, vom înceta prelucrarea dacă vom avea cunoștință de faptul că utilizatorii sunt sub vârsta menționată mai sus.

Securitatea procesării datelor

Prin prezenta, Deleanu vă informează că evaluează și modernizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

6. Drepturile dumneavoastră legate de protecția datelor cu caracter personal

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu și, dacă sunt prelucrate, de a avea acces la categoriile de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei solicitări în acest sens către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați operatorului de date rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost prelucrate inițial (și nu există niciun scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul dvs., și vă retrageți consimțământul în condițiile în care nu există un alt motiv legal pentru prelucrare, (iii) exercitați dreptul de opoziție iar operatorul nu are motive legitime pentru continuarea prelucrării, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau a legislației române sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), atunci când sunt aplicabile cerințe specifice privind consimțământul;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, cu toate acestea nu doriți ca noi să vă ștergem datele, ci să restricționăm utilizarea datelor; (iii) în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele dvs. personale în scopurile menționate mai sus, dar solicitați datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării până la verificarea dacă drepturile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate pe baza acestuia până la retragere;

e. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor din motive care țin de situația dvs. particulară, atunci când prelucrarea se bazează pe interesul legitim și de a vă opune în orice moment prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare;

f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează similar în mod semnificativ;

g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date către altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;

h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor și dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment.

Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe interesul nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dvs. din motive care decurg din situația particulară; acest lucru se aplică în special prelucrării datelor în scopul de marketing direct.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, cu efect viitor. Această retragere nu afectează legalitatea prelucrării datelor până la data retragerii.

Pentru a exercita drepturile menționate anterior, vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact menționate mai sus la punctul I. sau utilizați Formularul online pentru exercitarea drepturilor de protecția datelor disponibil pe acest website în secțiunea Protecția datelor.

Dacă credeți că prelucrarea noastră încalcă legile privind protecția datelor aplicabile sau dacă drepturile dvs. de confidențialitate au fost încălcate altfel, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute la punctul 1 de mai sus. În acest fel, vom cunoaște și înțelege problemele dvs. și vă putem răspunde în consecință. De asemenea, după cum menționam, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională competentă pentru protecția datelor. În România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – https://www.dataprotection.ro/

Modificări ale acestei politici

Această politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată de Deleanu, după cum este necesar. Deleanu va notifica orice modificări materiale semnificative sau substanțiale aduse acestei Politici și se va asigura că notificarea este făcută într-un mod care asigură că aveți la cunoștință de aceste lucruri, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice alt mijloc adecvat care asigură o comunicare eficientă.